K-kullen2020

K-kullen

Valparna föddes 2020-03-04, det blev 3 valpar, 2 tikar och 1 hane, vita

Female: Akinnaz Ultimata HDB, ögon ua, höjd ca 44 cm
Male: Akinnaz Pasi HDC, ögon ua, höjd 42,5 cm

Inavelsgrad: 0,6 %

Valparna heter: Kritah, Kiara, Koola Kalle

Stamtavla: K-kullen

Mamma Ultimata

Pappa Pasi