Nyheter
Om Akinnaz
Månadens bild
Om Pumi
Våra hundar
Valpkullar
Planerade kullar
Galleri
Start
Ungernresan

Planerade valpkullar/Planed litters
 

G-kullen - föddes 190216, läs mer under Valpkullar

Akinnaz kennel
Annika Lindén
Övre Bergs väg 10  
813 96  TORSÅKER
Mobil: 070-230 49 76 Mail: akinnazannika@gmail.com
Uppdaterad: 2019-02-17