Nyheter
Om Akinnaz
Månadens bild
Om Pumi
Våra hundar
Valpkullar
Planerade kullar
Galleri
Länkar
Start
Ungernresan

Planerade valpkullar/Planed litters

 

E-kullen är född 180717,  mer info under valpkullar, E-kullen

 

Akinnaz kennel
Annika Lindén
Övre Bergs väg 10  
813 96  TORSÅKER
Mobil: 070-230 49 76 Mail: akinnazannika@gmail.com
Uppdaterad: 2018-08-06