Nyheter
Om Akinnaz
Månadens bild
Om Pumi
Våra hundar
Valpkullar
Planerade kullar
Galleri
Start
Ungernresan

Nyheter

Senaste nytt från Akinnaz
 
  • Nya fina bilder på H-kullens valpar. Foto: Susan Hanserkers
  • H-kullen är född, mer info Valpkullar
  • Vi vill ha fler foton till hemsidan, så snälla ni som har Akinnazhundar, skicka in bilder på era hundar, antingen till Annika Lindén eller till Annika Kronstrand - hemsida (namnet är länkat) så är vi jättetacksamma. 
Akinnaz kennel
Annika Lindén
Övre Bergs väg 10  
813 96  TORSÅKER
Mobil:
070-230 49 76
Mail: akinnazannika@gmail.com
Uppdaterad: 2019-07-10