Nyheter
Om Akinnaz
Månadens bild
Om Pumi
Våra hundar
Utställning/resultat
Valpkullar
Planerade kullar
Galleri
Start
Ungernresan

Nyheter

Senaste nytt från Akinnaz
 
  • Nya bilder på G-kullens valpar, foto: Susan Hanserkers
  • G-kullen föddes 19016, läs mer under Valpkullar
  • Nya bilder på F-kullens valpar, foto: Susan Hanserkers
  • Nya bilder på valparna i F-kullen
  • G-kullen är planerad, läs mer under Planerade kullar
  • Vi vill ha fler foton till hemsidan, så snälla ni som har Akinnazhundar, skicka in bilder på era hundar, antingen till Annika Lindén eller till Annika Kronstrand - hemsida (namnet är länkat) så är vi jättetacksamma. 
Akinnaz kennel
Annika Lindén
Övre Bergs väg 10  
813 96  TORSÅKER
Mobil: 070-230 49 76 Mail: akinnazannika@gmail.com
-Uppdaterad: 2019-04-15